คะแนนของร้านค้า

คะแนนเฉลี่ยของร้าน:

Rank AA+

เฉลี่ยจาก 1 คน

คุณภาพของสินค้า
10
ความรวดเร็วในการจัดส่ง
10
การบริการ/อัธยาศัย
10
ข้อมูลสินค้าครบถ้วน
10

รางวัลที่ได้รับ

ยอดขาย Lv 3/9
จำนวนลูกค้า Lv 4/9

เลือกภาษา