Sidegra 50 mg [ ถูกกว่าที่ไหนๆ ]

Wishlist: (0)

ยาซิเดกร้า-SIDEGRA ออกฤทธิ์อย่างไร?

ซิเดกร้า SIDEGRA จะเป็นยาขยายหลอดเลือดบริเวณอวัยวะเพศชาย เพื่อให้มีเลือดไปหล่อเลี้ยงมากขึ้น และทำให้อวัยวะเพศเเข็งตัวขึ้นได้

ตัวยา ซิลเดนาฟิล-Sildenafil Citrate ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของยา ซิเดกร้า เมื่อถูกดูดซึมเข้าสู่กระเเสเลือด จะทำหน้าที่ยับยั้งเอนไซม์ PDE5 ทำให้หลอดเลือดสามารถขยายตัวได้ใหญ่ขึ้น เพิ่มการไหลเวียนของโลหิต จึงทำให้อวัยวะเพศเเข็งตัว และแข็งได้นานขึ้น

Sidegra 50 mg 1 กล่อง
Sidegra 50 mg 3 กล่อง
Sidegra 50 Mg 5 กล่อง

ຄວາມເຫັນຂອງລູກຄ້າ (0 ຄົນ)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0